Kvalitet

Arena Service AB utförda tjänster kännetecknas av ett välgjort arbete med en inriktning att ständigt bli bättre. Resultatet ska vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete vilket är den bästa värdemätaren på ett väl utfört arbete.

VERKSAMHETSPOLICY

Arena Service AB bedriver hygien- och städtjänster inom livsmedelsindustri utbildning och konsultationer avseende detta område samt därmed förenlig verksamhet.

Vi arbetar med ständig förbättra oss främst genom att:

  • Uppfylla kundens förväntningar genom utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar samt överenskomna krav inkl. miljökrav som gäller för respektive avtal
  • Genomföra vårt arbete med engagemang, ha en hög kompetens hos personalen, så att de känner till hur kemikalierna fungerar, doseras och hur miljön påverkas.
  • Ledningen engagerar sig i alla rengöringsproblem på plats hos kunden som garanterar att vårt arbete utvärderas och följs upp.
  • Systematiskt utföra ett uppföljningsarbete av vårt ”Renare miljö handbok” ett Kvalitets- och Miljöledningssystem.
  • Skydda miljön inkluderad förebygga föroreningar b.an genom att minska vår miljöpåverkan med fokus på miljöfarliga kemikalier. Vi är noga att inte överdosera kemikalier som i längden minskar kemikalieförbrukning hos kunden. Vi samordnar kemikalietransporter samt i samarbete med kunden verkar för att restprodukter återanvänds.
  • Vi tänker på energi och vatten besparingar när vi utför arbete hos kunden.
  • Vi håller oss i framkant vad gäller miljö och föreslår produkter och metoder för våra kunder som ger minsta möjliga miljöpåverkan
  • Lagstiftning är för oss minimikrav. Vi har som målsättning att ligga före lagstiftningen på miljöområdet.
  • En utveckling inom miljöområdet sker i dialogen mellan kunden och Arena Service, utifrån ett gemensamt lärande och ett utbyte av information kring miljöfrågor.

Arena Service skall genomföra arbeten med engagemang, kunskap och hög kvalitet

Arena Service AB - Miljö och Kvalitetscertifierade

Kontakta oss

Arena Service AB
Märgelvägen 2
312 77 Skottorp, Sweden
Tel: +46(0)430-165 80
Fax: 0430-168 64
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyheter