Företaget

Arena Service AB är ett serviceföretag med särskild inriktning mot livsmedelsindustrin

Vi skall vara det självklara valet för Er som vill ha långsiktighet och hög genomgående kvalitet i hela rengöringsprocessen. Inget jobb är för lite eller för stort för oss.

Vi sköter all dokumentation som rör rengöringen, hygienplaner, instruktioner, okulärkontroller, kemikalier osv. Detta samlas i ett komplett hygienprogram hos ansvarig arbetsledning och en kopia till Er som kund. Denna uppdateras kontinuerligt av oss. Ifall önskemål finns att det skall finnas digitalt så löses detta också. All dokumentation klara de senaste standarderna inom livsmedel och det är vårt ansvar att se till att den håller måttet inför revisioner osv.

Vi säkerställer genom vår analys av varje anläggning att det inte används fel kemikalier på maskiner med känsligt material. Vi säkerställer även att det används rätt metoder.

Vi säkerställer rengöringens kvalitet med provtagning, både ATP, mikrobiologiskt. UV-lampa. Frekvensen sätts utifrån vilken typ av produktion och riskområde.

Vid leverans av rengöringstjänster/rengöringskemikalier ingår också utbildning av  all Er personal kostnadsfritt, denna utförs av ARENA KEMI AB som har långvarig erfarenhet inom området, många uppskattar dessa utbildningar de går direkt att relatera till Er verksamhet.

Vi har en mycket lång erfarenhet inom rengöring i livsmedelsindustrin, det säkerställer att vi alltid kan svara på Era frågeställningar inom hygien/rengöring/livsmedelshygien. Detta innebär också att ni får värdefull konsulthjälp kostnadsfritt.

Vi använder inte fler kemikalieprodukter än nödvändigt och strävar efter att minimera vattenförbrukning/kemikalieförbrukning. Vi mäter kemikalieförbrukningen månadsvis. Ni betalar endast för förbrukade kemikalier, inget påslag på kemikalierna görs eftersom detta är en grundförutsättning för vår rengöringstjänst.

Alla kunder bemöts på ett professionellt sätt av alla personal från företagsledning till hygienpersonalen.

Kemkoncentrationsmätningar utförs med regelbundenhet 1ggr/månad, i denna så skrivs också en besöksrapport och ingår i vår kvalitetsuppföljning. Denna blir också underlag till vårt ständiga förbättringsarbete. 

Vi har klorfria alternativ till öppen rengöring som inte belastar miljön på samma sätt som traditionell rengöring.

All vår personal får utbildning minst 1ggr/år inom livsmedelshygien, allergener, rengöringsteknik, kemikaliehantering, mikrobiologi osv.

Ni får tillgång till värdefull kunskap från både Arena Service AB, Arena Kemi AB och Arena AB. Ovanstående innebär att vi blir tillsammans heltäckande inom hygienområdet. Detta gör att ni som kund kommer ligga i framkant och får en verksamhet som kontinuerligt utvecklas inom hygienområdet.

Vi har kompetens att utföra vissa typer av speciella rengöringsuppgifter, ex is-blästring, taksanering osv. Vi kan även demontera maskin/process utrustning efter produktionsavslut, vi kan även åta oss att montera vissa maskiner om så önskas.

Vi kan även erbjuda validerings- och verifieringstjänster för Ert egenkontrollprogram och Er HACCP-plan.

Vi har ett enkelt system för att hantera förbättringsaktiviteter, de följs upp regelbundet av all personal. Ingen förbättringsaktivitet är för liten för att inte uppmärksammas.

Detta innebär att ledningen engagerar sig i alla rengöringsproblem på plats hos Er. Detta säkerställer kvalitén fullt ut och garanterar att vårt resultat är av genomgående hög kvalitet, för om ni är nöjda så kommer vi vara nöjda. Det är det som skall vara grunden till vår och Er framgång. 

Arena Service AB: Vi säkerställer rengöringens kvalitet genom provtagning

Arena Service AB: Vi har mycket lång erfarenhet av rengöring inom livsmedelindustrin

Arena Service AB: Vi använder inte mer kemikalier än nödvändigt

Arena Service AB - Miljö och Kvalitetscertifierade

Kontakta oss

Arena Service AB
Märgelvägen 2
312 77 Skottorp, Sweden
Tel: +46(0)430-165 80
Fax: 0430-168 64
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyheter